Εταιρεία

Image

Για εμάς

Η BalkanBlast είναι μια πρωτοπόρος εταιρεία που παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες καθαρισμού με την καινοτόμο μέθοδο καθαρισμού της παγοβολής στον βιομηχανικό τομέα. Η πολυετή γνώση μας σε εργασίες παγοβολής και η συνεργασία μας με εταιρείες που κατασκευάζουν μηχανήματα παγοβολής ή παρέχουν υπηρεσίες καθαρισμού, μας κατατάσσουν πρώτη επιλογή για παγοβολή στον βιομηχανικό τομέα της Ελλάδας και Βαλκανικών χωρών.

Η BalkanBlast έχει αποκτήσει ισχυρό πελατολόγιο και καλύπτει όλες τις ανάγκες βιομηχανικού blasting και βαφής με επαρκή εξοπλισμό και προσωπικό για οποιονδήποτε όγκο εργασίας της ανατεθεί σε προγραμματισμένα ή μη προγραμματισμένα shutdown γραμμών παραγωγής ή μονάδων παραγωγής.

Η BalkanBlast έχει την δυνατότητα να αναλάβει εργασίες με κινητά συνεργεία σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε άλλες Βαλκανικές χώρες με εξειδίκευση στους εξής τομείς:

 • Παγοβολή / Παγοβολή με μίξη αποξεστικού μέσου
 • Υδροβολή / Υδροαμμοβολή
 • Αμμοβολή / Μεταλλοβολή
 • Βιομηχανική Βαφή / Αντιδιαβρωτική Προστασία

Πολιτική της εταιρείας και πιστοποιήσεις

Στόχος και επιτυχία της BalkanBlast είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων και προσδοκιών των πελατών παρέχοντας υπηρεσίες ποιότητας σύμφωνα με τις υψηλές προδιαγραφές που υπαγορεύονται από την πολιτική ποιότητας των πιο ανεπτυγμένων βιομηχανιών.

Αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της πιστοποίησης και την σπουδαιότητα παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών στους πελάτες της, η BalkanBlast έχει πιστοποιηθεί από την EUROCERT και εφαρμόζει τα εξής:

 • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015
 • Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ISO: 45001:2018
 • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015

Όσον αφορά υπηρεσίες καθαρισμού και βαφής επιφανειών και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού με:

 • Παγοβολή / Παγοβολή με μίξη αποξεστικού μέσου
 • Αμμοβολή / Μεταλλοβολή
 • Υδροβολή / Υδροαμμοβολή
 • Βιομηχανική Βαφή/Αντιδιαβρωτική Προστασία
Image

Περιβάλλον

Τα τελευταία χρόνια έρευνες έχουν επικεντρωθεί σε προσπάθειες για ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων καθαρισμού με στόχο αφενός μεν τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, αφετέρου δε τη μείωση των κινδύνων για την υγεία των εργαζομένων και κυρίως τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η παγοβολή είναι μια τέτοια μέθοδος η οποία κερδίζει έδαφος σε παγκόσμιο επίπεδο την τελευταία δεκαετία.
Είναι ένας εναλλακτικός τεχνολογικός καινοτόμος καθαρισμός που βοηθά τη βιομηχανία να συνεισφέρει στη διεθνή προσπάθεια οικολογικής συνεισφοράς και προστασίας του περιβάλλοντος.
Παγκοσμίως κάθε χρόνο αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες τόνοι από μολυσμένα υλικά καθώς και άλλες τοξικές ουσίες μολύνουν δραματικά το περιβάλλον προερχόμενα από τις βιομηχανίες. Ένα μεγάλο ποσοστό οφείλεται σε κατάλοιπα καθαρισμών που αυτό μπορεί να μειωθεί με την χρήση της παγοβολής.
Ο ξηρός πάγος θεωρείται το νέο οικολογικό μέσο καθαρισμού επιφανειών, διότι δεν υπάρχει καμία χημική αντίδραση με επιφανειακά μολύνοντα υλικά (χημικά ουδέτερο).
Την μέθοδο της παγοβολής εγκρίνουν EPA,FDA και USDA ως φιλική προς το περιβάλλον, μη επικίνδυνη, μη τοξική, μη μολυντική και μη εύφλεκτη. Το διοξείδιο του άνθρακα CO2 που χρησιμοποιούμε για την παραγωγή του ξηρού πάγου διοχετεύεται μέσω της παγοβολής και πάλι στην ατμόσφαιρα χωρίς κάποια ενδιάμεση χημική επεξεργασία παρά μόνο μηχανική, έτσι λοιπόν είναι απόλυτα οικολογική και ασφαλής μέθοδος καθαρισμού.

Image

Ασφάλεια και υγεία

Η BlakanBlast δεσμεύεται να υλοποιεί έργα και να παρέχει υπηρεσίες σε εναρμόνιση με τα διεθνή πρότυπα και νομοθεσίες που ισχύουν σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία καθώς και περιβαλλοντικής διαχείρισης και βιωσιμότητας.

Σκοπός της Balkan Blast είναι να αναλαμβάνει έργα τηρώντας όλους τους κανονισμούς και πρότυπα ασφάλειας και υγείας στην εργασία περιορίζοντας έτσι τον επαγγελματικό κίνδυνο στο ελάχιστο δυνατό, όλοι οι εργαζόμενοι είναι εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι με τα εξής:

 • Πιστοποίηση χειριστή μηχανήματος παγοβολής και εφαρμογών παγοβολής από την DIS Dry Ice Systems.
 • Πιστοποίηση χειριστή μηχανήματος παγοβολής και εφαρμογών παγοβολής από την Cold Jet LLC.
 • Πιστοποίηση χειριστή μηχανήματος παγοβολής και εφαρμογών παγοβολής από την Aquila Triventek A/S.
 • Πιστοποίηση για εργασία σε ύψος level 1 από την Panda Safety & Rescue.
 • Πιστοποίηση για εργασία σε περιορισμένο χώρο από την Panda Safety & Rescue.
 • Πιστοποίηση για εργασία στα ΕΛΠΕ διυλιστήρια από τον ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ/ΣΕΒ.
 • Ατομικά δελτία καταλληλότητας εργαζομένου.

Ακολουθήστε μας

Ποιοι είμαστε

Υπηρεσίες

Επικοινωνία

BalkanBlast

Τηλ.: 6988091739, 2315537371

Διευθ.Γραφ.: Αλεξανδρείας 27, 54643, Θεσ/νίκη

Διευθ.Αποθ.: 11οχλμ. Θεσ/νίκης-Νεοχωρούδας, 54500, Θεσ/νίκη

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες... Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.